Karatetrening i Egersundshallen

Sommerstengt i haller og anlegg

Egersundshallen, samt alle andre svømmebasseng og gymsaler er stengt fram til skolestart. Velkommen tilbake til høsten.

Eigersund inn i Greater Stavanger

Greater Stavanger

Eigersund kommune har nå meldt seg inn i Greater Stavanger. Dette er en organisasjon som jobber for å skape arbeidsplasser og økt verdiskapning i regionen. Det arbeides med miljøer innen forskning, offentlig sektor og næringsliv, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, for å legge forholdene best mulig til rette for langsiktig økonomisk vekst i regionen.

Tidligstemmegivning

Valg

Ordinær forhåndsstemmegivning starter 10. august 2017 og varer til og med 8. september 2017. Dersom du vet at du ikke kan stemme i dette tidsrommet, og heller ikke på valgdagen, kan du fra 1. juli henvende deg på rådhuset og be om å få tidligstemme.

Ny mulighetsutvikler har takket ja

Kjersti Søyland Bye i parken

Kjersti Søyland Bye har muntlig takket ja til stillingen som mulighetsutvikler og vil være på plass etter sommeren. Hovedmålet med prosjektet er å øke tallet på arbeidsplasser og redusere ledigheten, mens delmål er å legge forholdene til rette for et variert næringsgrunnlag og nye næringer.

Elev vant 20.000

Vinner sterk og klar

På skoleavslutningen for 10. klasse på husabø ble det denne uken delt ut en premie på 20.000 kroner til til førerkortopplæring. Dette som en del av prosjektet sterk og klar hvor ungdomsskolene i Eigersund deltar.

Aktivitetsstøtte for inkludering av barn og unge på sosiale arenaer

Åpning av skateparken på Slettebø

Eigersund kommune har mottatt tilskudd fra Barne-, Ungdoms og Familiedirektoratet (bufdir) til en aktivitetespott som skal bidra til at barn og unge blir inkludert på sosiale arenaer. Frivillige lag og organisasjoner, kommunale enheter som jobber med barn, unge og familier, andre offentlige aktører, samt privatpersoner kan søke.

Jobbe i kommunen

Mangfold i kommunen

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn.

Skole og SFO
Politisk portal

Ordfører

Odd Stangeland, ordfører i Egersund

Ordføreren i Eigersund kommune heter Odd Stangeland og har sitt kontor i 4. etasje i rådhuset.

Siste dokumenter

Andre-filer
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
45Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
132Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
36Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
81Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
62Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
805Kb  
Særskilt klagenemnd
Valg-felles
Valg 2013
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
145Kb  
vALGSTYRET
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
734Kb