Bjergstedveien

Nye kummer i Prestegårdsveien

Eigersund kommune skal sette ned nye kummer i Prestegårdsveien i krysset mot Bjergstedveien. Bjergstedveien vil derfor bli stengt for kjørende i løpet av mandag 22. januar. Det vil imidlertid bli etablert midlertidig adkomst over lekeplassen i nordenden.

Endring i utsending av faktura

Faktura

Fra januar 2018 vil ikke lenger Eigersund kommune sende ut faktura med giro del til våre kunder. Det innebærer at de av våre kunder som benytter brevgiro, ikke lenger kan benytte tilsendt faktura til betaling.

Aktivitetsstøtte for inkludering av barn og unge på sosiale arenaer

Åpning av skateparken på Slettebø

Eigersund kommune har mottatt tilskudd fra Barne-, Ungdoms og Familiedirektoratet (bufdir) til en aktivitetespott som skal bidra til at barn og unge blir inkludert på sosiale arenaer. Frivillige lag og organisasjoner, kommunale enheter som jobber med barn, unge og familier, andre offentlige aktører, samt privatpersoner kan søke.

Søk om barnehageplass

Husabø barnehage
Søknad om barnehageplass i Eigersund kommune, hovedopptaket for 2018 / 2019, har søknadsfrist onsdag 31. januar.

Vedtatt reguleringsplan:

Reguleringsendring for Svanavågen

Svanavågen

Eigersund kommunestyre har vedtatt reguleringsendring for Svanavågen industriområde. Hovedhensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny dagligvareforretning på østsiden
av Hovlandsveien.

Forfatterbesøk på biblioteket:

Krig og motstand i Dalane 1940-1945

BOK: Krig og motstand i Dalane

Foredrag ved forfatter Olaf Aurdal på biblioteket onsdag 24.januar klokka 12:00. Aurdal forteller om krigen, innsatsen og skjebnen til 550 personer i Dalane som gjorde motstand. En bok til ettertanke. Arrangører er Eigersund folkebibliotek og kulturkontoret

Flere nyheter

Nyhetsarkiv
Jobbe i kommunen

Mangfold i kommunen

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn.

Skole og SFO
Politisk portal

Ordfører

Odd Stangeland, ordfører i Egersund

Ordføreren i Eigersund kommune heter Odd Stangeland og har sitt kontor i 4. etasje i rådhuset.