Kommunestyre-okt-2015.jpgPolitikk i Eigersund

Eigersund kommune har 31 representanter i kommunestyret og 11 i formannskapet. Ordfører er Odd Stangeland (Ap) og varaordfører er Leif Erik Egaas (H).

Utvalg

Med møtekalender, medlemmer og sakspapirer.

Tidligere utvalg

Politiske reglement

En oversikt over vedtekter, retningslinjer og reglement for våre politisk folkevalgte finner du her.

Relaterte filer


sakspapirer-kommunestyret

Tilleggsinnkalling og ettersendelse av vedtak til kommunestyrets møte 22.1.2018

Tilleggsinnkalling og ettersendelse av vedtak til kommunestyrets møte 22.1.2018 er nå lagt ut på nettet.  Du finner de her.

Planteknisk utvalg

Saksdokumentene til planteknisk utvalgs møte tirsdag 16.1.2018

Saksdokumentene til planteknisk utvalgs møte tirsdag 16.1.2018 er nå lagt ut på nettet.  Du finner de her.

Sakspapirer levekår

Saksdokumenter til levekårsutvalgets møte 15.1.2018

Saksdokumentene til levekårsutvalgets møte 15.1.2018 er nå lagt ut på nettet.  Du finner de her.

sakspapirer-kommunestyret

Saksdokumenter til kommunestyrets møte 22.1.2018

Saksdokumenten til kommunestyrets møte 22.1.2018 er nå lagt ut på nettet.  Du finner de her.

sakspapirer-formannskapet

Saksdokumenter til formannskapets møte 17.1.2018

Saksdokumentene til formannskapets møte 17.1.2018 er nå lagt ut på nettet.  Du finner de her.

Logo til felles brukerutvalg

Saksdokumenter til Felles brukerutvalgs møte 10.1.2018

Saksdokumentene til felles brukerutvalg 10.1.2018 er nå lagt ut på nettet.  Du finner de her.

Administrasjonsutvalget

Saksdokumenter til administrasjonsutvalgets møte 9.1.2018

Saksdokumenter til Administrasjonsutvalgets møte 9.1.2018 er nå lagt ut på nettet.  Du finner de her.

sakspapirer-formannskapet

Ekstraordinært formannskapsmøte 18.12.17

Det blir ekstra formannskapsmøte etter avsluttet kommunestyremøte mandag 18.12.2017. Det er kun en sak og det er sak 127/17 - Lønnsfastsettelse rådmannens ledergruppe 2017. Formannskapet skal ta stilling til rådmannens lønn. Saksdokumenter er unntatt offentlighet og saken vil bli behandlet i lukket møte. Møtet holdes på Grand Hotel. Saksdokumenter er de samme som er sendt ut til sak med samme tittel, F-sak 125/17, og som ble behandlet i formannskapets møte 14.12.2017.

sakspapirer-kommunestyret

Ettersendelse av vedtak fra hovedutvalgene til kommunestyrets møte 18.12.2017

Ettersendelse av vedtak fra hovedutvalgene til kommunestyrets møte 18.12.2017 er nå lagt ut på nettet.  Du finner de her

Logo til felles brukerutvalg

Protokollen fra felles brukerutvalg 6.12.2017

Protokollen fra felles brukerutvalgs møte 6.12.2017 er nå lagt ut på nettet.  Du finner den her.