Kommunestyre-okt-2015.jpgPolitikk i Eigersund

Eigersund kommune har 31 representanter i kommunestyret og 11 i formannskapet. Ordfører er Odd Stangeland (Ap) og varaordfører er Leif Erik Egaas (H).

Utvalg

Med møtekalender, medlemmer og sakspapirer.

Tidligere utvalg

Relaterte filer


sakspapirer-formannskapet

Saksdokumenter til formannskapets møte 23.8.2017

Saksdokumentene til formannskapets møte onsdag 28.8.2017 er nå lagt ut på nettet.  Du finner disse her.

Planteknisk utvalg

Saksdokumenter til Planteknisk utvalgs møte 22.08.2017

Saksdokumentene til Planteknisk utvalgs møte tirsdag 22.08.2017 er nå lagt ut på nettet. Du finner disse her.  

Planteknisk utvalg

Protokollen fra planteknisk utvalget 27.6.2017

Protokollen fra planteknisk utvalg 27.6.2017

Protokollen fra planteknisk utvalg 27.6.2017 er nå lagt ut på nettet.Du finner den her.

Planteknisk utvalg

Ny sak på sakslisten til planteknisk utvalgs møte 27.6.2017

Ny sak på sakslisten til planteknisk utvalgs møte 27.6.2017 er nå lagt ut på nettet.  Du finner den her.

Planteknisk utvalg

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 13.06.2017

Protokollen fra Planteknisk utvalgs  møte 13.06.2017 er nå lagt ut. Du finner protokollen her.

Administrasjonsutvalget

Protokollen fra administrasjonsutvalgets møte 9.6.2017

Protokollen fra administrasjonsutvalgets møte 9.6.2017 er nå lagt ut. Du finner protokollen her.

sakspapirer-kontrollutvalget

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 7.6.2017

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 7.6.2017 ligger nå ute på nettet.  Du finner protokollen her.

sakspapirer-kommunestyret

Ettersendelse av vedtak og ny sak på sakslisten til kommunestyets møte 19.6.2017

Ettersendelse av vedtak og ny sak på sakslisten til kommunestyrets møtw 19.6.2017 er nå lagt ut på nettet.  Du finner de her.  Dokumente e til bli lagt ut på vår innsynsmodoul etter hvert.

sakspapirer-kommunestyret

Saksdokumenter til kommunestyrets møte 19. juni 2017

Saksdokumentene til kommunestyrets møte 19.6.2017 ligger nå ute på nettet.  Du finner de her.  Dokumentene  vil også bli lagt ut på vår nettside etter hvert.

Sammen for alle

Valg av styre for Omstillingskommune 2017-2019

Kommunestyret har bedt om at det oppnevnes et styre til omstillingsprosjektet og oppnevnte derfor en valgkomiteen. Denne komiteen har nå kommet med en innstilling som behandles i kommunestyret 19.6.17.