Dalane Bluesfestival/Jobb/Hvordan søke/Personvernerklæring elektroniske skjema

Personvernerklæring elektroniske skjema

print.png email  .png
Elektronisk lagring av personopplysninger er regulert i lov om behandling av personopplysninger. Vi vil derfor fortelle hvordan omsynet til personvernet blir behandla i våre elektroniske skjema.

Definisjoner

  • Personopplysning: Opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en person.
  • Behandlingsansvarlig: Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemiddel som skal bli brukt. (Eigersund kommune)
  • Databehandler: den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige (ACOS AS)

Denne erklæringen forteller hvordan personvernet blir tatt vare på av ACOS AS som databehandler av brukernes personopplysninger. 

ACOS AS ønsker å sikre at du som brukar av tjenestene skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler blir fulgt og at datasikkerheten er ivaretatt. Sikker behandling av data vil til en hver tid bli dokumentert etter gjeldende lovverk. 

ACOS AS er bare databehandler av personopplysningene, mens det er mottakene instans (Eigersund kommune) som er eier av data og er behandlingsansvarlig.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Opplysninger som du fyller inn blir sendt til behandlingsansvarlig. Opplysningene gjør behandlingsansvarlig i stand til å utføre saksbehandlinga av forespørselen din. De innsamlede opplysningene om deg blir behandla på same måte som om du hadde sendt inn et papirskjema.

Lov om behandling av personvern                

Denne personvernerklæringen følger reglene i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift. 

Personopplysninger

Dersom du føler at personvernet ditt er sikra ved denne erklæringen, kan du opprette  en egen brukerprofil. Dette ses på som en godkjenning av våre retningsliner for personvernet og som godkjenning for behandlingsmåten av opplysningene.

Lagring av opplysninger

Om du logger deg på med e-post, kan du når som helst velge å avbryte utfyllingen av skjermdialogen og eventuelt hente den opp igjen for videre utfylling senere. 

Opplysningene du har tasta inn, vil ligge lagret på vår server, og vil ikke bli tilgjengelig for Eigersund kommune før du bestemmer deg for å sende inn søknaden. 

Når du har valgt innsending, har du samtidig bekreftet at mottakeren kan motta opplysningene. Innen tre døgn etter at søknaden er oversendt behandlingsansvarlig, blir innholdet slettet fra databehandler sin server. 

Sikker linje

Alle opplysninger som blir overført mellom din datamaskin og vår server foregår over sikker kryptert linje (SSL). Løsningen tilsvarer tryggheten som er brukt i nettbankene.

Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysninger

Du kan når som helst be om å få se opplysningene Eigersund kommune har registrert om deg. Dette gjøre du ved å ta kontakt pr e-post: post@eigersund.kommune.no eller telefon 51 46 80 00.

Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningene slettet. Dersom du har oppretta en brukarprofil kan du selv foreta slik sletting. Dette er jf. Personopplysningslova § 18, og retting etter samme lov § 27 og § 28.

Ikke godkjenning

Dersom du ikke er enig i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne bruke selvbeteningsportalen - ACOS Søknadssenter - til elektroniske søknadsskjema. Du må da sende inn søknad på papir.

Aldersgrense

Du bekrefter at du er over 18 år.

Opprettet 22. desember 2010 av Sem Hadland.