Kommunale foretak

print.png email .png
foto-egersund-Dalane-Folkemuseum-SemHadland

En oversikt over hva Eigersund kommune eier, har eierskap i, eller deltar i.

Kommunale foretak

Aksjeselskaper (AS)

Interkommunale selskaper (IKS)

Interkommunale samarbeid

 • Dalane Friluftsråd
 • Skatteoppkreving (§ 28 – Eigersund kommune er vertskommune)
 • Arbeidsgiverkontroll (§28 – Stavanger kommune er vertskommune)
 • Dalane interkommunale barnevern (§ 28 – Eigersund kommune er vertskommune)
 • IBO – interkommunalt bofellesskap, (§ 28 – Eigersund kommune er vertskommune)
 • Øyeblikkelig hjelp (§ 28 – Eigersund kommune er vertskommune)
 • Krisesenteret i Stavanger (§28 – Stavanger kommune er vertskommune)
 • Regionråd Dalane (§28)
 • Legevakt (§28 – Eigersund kommune er vertskommune)
 • Bibliotek (§28 – Eigersund kommune er vertskommune)
 • Brannvesen (§28 – Eigersund kommune er vertskommune)
 • PP-tjenesten (§28 – Eigersund kommune er vertskommune)

Samvirkeforetak (SA)

Andre

Stiftelser

Opprettet 16. mars 2017 av Sem Hadland. Oppdatert 20. juni 2017