sentrum-fra-varberg.jpgLedige interne stillinger

Følgende stillinger er utlyst internt og kan kun søkes på av allerede ansatte i Eigersund kommune.

Andre ledige stillinger finner du her og ferievikarstillinger her.

 


velferdsteknologi og hverdagsmestring

Intern stilling:

Prosjektmedarbeider for velferdsteknologi og hverdagsmestring

Ledig 50 % midlertidig stilling som Prosjektmedarbeider for velferdsteknologi og hverdagsmestring. Arkivsaksnummer 17/1890.