Budsjett og regnskap

Her finner du en oversikt over nedlastbare dokumenter i forbindelse med budsjett, regnskap og årsmelding.

Blå bok 2016

Vedtatt budsjett 2017 og økonomiplan

Her kan du laste ned Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017 - 2020, blå bok, vedtatt av kommunestyret 19. desember 2016.

Rådmannens budsjettforslag

Budsjett og økonomiplan ute til offentlig ettersyn

Formannskapets innstilling til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020 ligger i tiden mandag 5 desember - mandag 19 desember 2016 ute til offentlig ettersyn.

Gro Anita Trøan

Rådmannens presentasjon av budsjettet

Rådmann Gro Anita Trøan la i dag frem "administrasjonens budsjettforslag" for 2017 og økonomiplan for 2017 - 2020. Politikere og andre fremmøtte fikk en gjennomgang av tall og tanker for framtiden i Egersund kulturhus. Last ned presentasjonen, budsjettforslaget og tallene her.

Rådmannens budsjettforslag

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Rådmannens budsjettpresentasjon

Rådmann Gro Anita Trøan vil ha sin budsjettpresentasjon i kulturhusets lille sal, onsdag 2. november 2016, kl 1700. Merk sted!

TEGNING-kommunestyret-2015

Alminnelig ettersyn av årsbudsjett

Formannskapet har behandlet forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan for perioden 2016 – 2019 og innstiller til Kommunestyret, som behandler budsjett og økonomiplan i sitt desembermøte. Dokumentene kan lastes ned her.

Sol i skogen

Regnskap 2016

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet.

TEGNING-kommunestyret-2015

Rådmannens budsjettforslag 2016

Rådmann Ketil Helgevold har i dag lagt frem sin budsjettpresentasjon for innbyggerne, pressen, ansatte og politikerne. Dokumentene kan lastes ned her.

Budsjett 2014

Regnskap 2014 i balanse - fortsatt nødvendig med vedtatte reduksjoner på 31,2 millioner

Eigersund kommune har gjort opp status for regnskapet 2014 og det foreløpige resultatet viser at kommunen (driftsregnskapet) totalt sett gikk i balanse i 2014. Utfordringen er at driftsnivået fortsatt er for høyt i forhold til kommunens inntekter.

Høstlige himmel og farger

Årsregnskap 2015

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet.

Rådmannens budsjettforslag 2015

Budsjett 2015

Her kan du laste ned Eigersund kommune sitt budsjett for 2015, blå bok.